Kutatás

Globális partnerhálózat – fókuszban az innováció

Azt valljuk, hogy a Multilogic innovatív szoftvermegoldásainak kifejlesztéséhez és szaktudásunk naprakészen tartásához a legjobb hátteret és ösztönzést a kutatási projektekben való aktív részvétel biztosítja. A Multilogic működése során több mint 15 nemzetközi kutatási nagyprojektben vállalt feladatot.

Oktatás és mentorálás

cég vezetői és munkatársai maguk is kutatások aktív résztvevői, illetve felsőoktatási intézmények állandó oktatói. A következő generáció számára történő tudásátadásról a cég kiterjedt mentori és gyakornoki rendszere gondoskodik. Szakembereink jelentős része maga is gyakornokként kezdte pályafutását a vállalatnál.

K+F projektek

iCare4NextG
Támogató: A projekt a CELTIC/EUREKA programban az NKFI alap támogatásával valósult meg (2019-2.1.1-EUREKA-2020-00014)

Projektidőszak: 2021- 2023.

Az iCare4NextG nemzetközi projekt idősek minőségi életvitelének támogatására szerveződött. A minőségi életvitel többféle szükséglet kielégítését igényli: a fiziológiai, mentális, pszichikai, szociális állapot egyaránt fontos hatást gyakorol rá. Igen nagy jelentőségű az aktivitás fenntartása, lehetőség szerint fokozása.

A magyar alprojekt, amely a Multilogic és a BME együttműködésével valósul meg, egy olyan integrált megoldás létrehozására irányul, ami egy komplex, az idősek speciális igényei számára kialakított virtuális közösségi teret valósít meg, az idősek minőségi életvitelének támogatása céljából. Mivel a szociális kapcsolatrendszer nagy hatással van a testi-lelki egészségre, ezért hangsúlyos a közösségi tér kialakítása az elszigeteltségből származó romlás megelőzése érdekében. Ide tartozik az információk megosztása, egymás segítése, az intelligens tanácsadó komponens, az idősek számára adaptált mentális egészségmegőrzést segítő játékok, a játékok köré szervezett kommunikáció (fórum jelleggel).

Az projekt kiemelten fókuszál a mentális egészség megőrzésének támogatására, illetve az esetlegesen fellépő gyors romlás detektálására, amely kóros folyamatra utalhat. Az eszközben megvalósított számítógépes játékok – amelyek a mentális állapot is becslésére szolgálnak – lefedik az időskori romlás legjelentősebb kognitív területeit.

Fontos feladat az aktivitás fenntartása, lehetőség szerinti fokozása, figyelembe véve az időskori természetes (és esetleg kóros) romlásból fakadó általános és egyéni nehézségeket. A közösségi térbe integrált tanácsadó, motiváló, edukációs komponens segíti az aktívitás fenntartását. A tanácsadó komponenst egy mentális egészségmegőrzés tárgyterületi fogalomtár és tudástárra épülő szabályalapú rendszer valósítja meg. A tanácsadó komponens a felhasználó aktivitásának és a játékokban elért eredményeinek analizálása segítségével személyre szabott információt, motivációt tud nyújtani. A rendszer csak a felhasználó engedélyével gyűjt adatokat, amelyeket a felhasználó bármikor töröltethet a rendszerből.

FRONT-VL
Támogató: A projekt a CELTIC/EUREKA programban az NKFI alap támogatásával valósult meg (EUREKA_16-1-2017-0019)
Projektidőszak: 2016- 2020.
A Multilogic részt vesz a Budapesti Műszaki Egyetemmel (BME) közös FRONT-VL K+F projektben, amely az idősödő generáció mentális és fizikai frissességét hivatott megőrizni a technológia, ezen belül is a mesterséges intelligencia alapú szoftvermegoldások és IoT eszközök felhasználásával.

Emerald – Integrált jogi modellező keretrendszer
Támogató: Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program (Emerald, KMOP-2009-1.1.1-09/1-2009-0035)
Projektidőszak: 2010-2012
A projekt keretében kifejlesztett Emerald szakértői rendszer olyan számítógépes alkalmazás, amely modellezi az emberi szakértő döntéshozatali képességét. A mesterséges intelligencia révén képes problémák megoldására, szabály alapú döntéshozatalra, döntéseit pedig képes meg is indokolni. A projekt során a rendszer sikeresen vizsgázott adózással kapcsolatos jogszabályok, illetve nagyvállalati környezetben céges szabályzatok modellezési feladatain. Az Emerald képes támogatni a jogszabályi változások hatásainak elemzését, intelligens űrlapokat tartalmazó ügyfélszolgálati rendszerek létrehozását, valamint a lakosság tájékoztatását szolgáló intelligens ügyfélszolgálati rendszerek működtetését.

Estrella
Támogató: EU (Estrella, IST-2004-027655)
Projektidőszak: 2006 – 2008.
A nemzetközi Estrella projekt célja egy nyílt szabványokra épülő, gyártó- és termékfüggetlen platform kifejlesztése és mintarendszerek segítségével történő kipróbálása volt, amellyel a közigazgatásban átfogó jogi tudásmenedzsment megoldások hozhatók létre.  A kialakított megoldás egy integrált rendszeren belül támogatja mind a jogi dokumentumok kezelését, mind a jogi tudásalapú rendszerek kialakítását. A projekt magyar résztvevői az informatikai fejlesztésekért felelős Corvinus Egyetem, valamint a jogi mintaalkalmazások modellezéséért, teszteléséért felelős APEH volt. Cégünk a Corvinus Egyetem alvállalkozójaként vett részt az informatikai fejlesztésekben.
Az LKIF azóta CEN szabvánnyá vált.

Pythia
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (Pythia, GVOP-3.3.3-05/1.-2005-05-0046/3.0)
Projektidőszak: 2006 – 2007.
A Pythia projekt keretében elkészült egy projekt tervező és döntéstámogató rendszer a szoftverintenzív és kritikus rendszereket megcélzó projektek számára. A projektmenedzsment- rendszer támogatja a szükséges erőforrások és a minőség előrejelzését, szűk keresztmetszetek felderítését és humánerőforrások optimalizálását.

HPPC-SEA
Támogató: EUREKA (HPPC-SEA, 1063)
Projektidőszak: 1993 – 1999.
A konzorcium alapító tagjaként vettünk részt az 52 millió ECU-s támogatású HPPC-SEA (High Performance Parallel Computing Software Engineering and Application) elnevezésű EUREKA projektben. Ennek célja egy programfejlesztésre alkalmas sokprocesszoros elosztott szoftverplatform (CASE eszköz) kifejlesztése volt, amely egyben támogatja az egyprocesszoros alkalmazások konverzióját elosztott sokprocesszoros alkalmazásokká.
Az átalunk fejlesztett eszköz a DANUBE volt.

Modelling and Prototyping of a Clinical Support System
Támogató: ESPRIT (MOPPS, IC-1020)
Projektidőszak: 1994 – 1995.
Az uniós informatikai K+F projekteket támogató ESPRIT program keretén belül vettünk részt a MOPPS projektben, amelyben olasz partnerekkel közösen fejlesztettünk ki egy integrált kórházi információs rendszerhez tartozó klinikai tevékenységeket támogató (CSS) modult a nyíregyházi Jósa András Kórház részére. A projekt célul tűzte ki egy konzisztens technikai és szervezeti módszertan kidolgozását is, amely lehetővé teszi kórházi információs rendszer bevezetését a magyar kórházakban.

HyNet Hypermedia Networking
Támogató: INCO-COPERNICUS (Hynet, COP 1249)
Projektidőszak: 1995 – 1998.
A HyNet projekt célja egy XML-alapú publikációs rendszer technológiai specifikációjának kidolgozása és implementációja volt olasz, magyar és román konzorciumi partnerek részvételével, amely szöveges, valamint multimédia elemeket tartalmazó, többnyelvű forrásdokumentumokból állít elő CD-ROM formátumú végterméket, ill. interneten elérhető tartalmat.

ExperNet
Támogató: INCO-COPERNICUS (ExperNet, COP 960114)
Projektidőszak: 1997 – 1998.
Az ExperNet (A distributed Expert System for the Management of the National Network of Ukraine) projekt keretében részt vettünk az Ukrán Nemzeti Számítógép-hálózat intelligens kísérleti felügyelő rendszerének kidolgozásában, ahol az alapszoftvert (CS-PROLOG II) szolgáltattuk a fejlesztéshez.

ÁNTSZ és OMMF közös informatikai rendszere
Támogató: PHARE
Projektidőszak: 1996 – 1998.
1996-ban fővállalkozóként – holland és angol alvállalkozókkal – megnyertük a PHARE által, az ÁNTSZ és OMMF közös informatikai rendszerének tervezésére és részbeni megvalósítására kiírt nemzetközi tendert, melynek megvalósítása 1998-ban sikeresen lezárult.

Nemzetközi partnerhálózat

Fontosnak tartjuk, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk a világ élvonalába tartozó kutatóműhelyekkel, így kiterjedt nemzetközi projekt-portfólióval büszkélkedhetünk:

Fontosabb publikációink

Jog és mesterséges intelligencia

A jog és a mesterséges intelligencia találkozása az informatikai és matematikai technikák alkalmazását jelenti a jog területén, amelynek célja jobban hozzáférhető, kezelhető, érthető és kiszámítható jogalkotás és jogalkalmazás. A mesterséges intelligencia eszközei közül a tudásreprezentáció, szabály-alapú rendszerek a leginkább használtak és legújabban a gépi tanulás is előtérbe kerül.

Közigazgatás és mesterséges intelligencia

A közigazgatási jog a közigazgatás anyagi és eljárási jogviszonyaival foglalkozik. Legfontosabb feladata a közszolgáltatások nyújtása az állampolgároknak meghatározott ügyintézési folyamatokban. A logikai következtetést végző szakértői rendszerek ebben nyújtanak segítséget, mind az ügyintézői (szolgáltató), mind az állampolgári (szolgáltatást igénybe vevő) oldalon.

Szoftvertechnológia

A Multilogic Kft. eredetileg a Prolog logikai programozási nyelv speciális változatainak kifejlesztésével és értékesítésével foglalkozott. A két legismertebb változat a T-Prolog újelvű szimulációs és a CS-Prolog sokprocesszoros nyelvek voltak, amelyeket un. dobozos termékként 14 országban értékesítettünk.
Az államigazgatásban a hagyományos projektek a funkcionális szervezeti struktúra miatt nehezen menedzselhetők, túldokumentáltak, a projektszervezet elkülönül az intézményi szervezettől. Erre adott megoldást az APEH és a VP informatikai rendszereinél alkalmazott új projektmenedzsment módszertan.
A szoftverprojektek kudarcának egy további, gyakori oka a célok, tervek nem kellő tisztázottsága. Egy kibocsátási (release) terv a projekt céljainak megfelelő leszállítandókra vonatkozó térképet nyújt: milyen lépésekben, milyen csomagokban, milyen határidőkkel teljesíthetők az elvárások.

Kapcsolat

További információkat kérek a termékről

Köszönjük az érdeklődést, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!

További információkat kérek a termékről

Köszönjük az érdeklődést, hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!